divendres, 28 de juny del 2013

Diccionari Puchades

·

·
ARQUEOLOGIA:

Quan es tracta de la prehistòria sempre sorprén de quina manera es pot reconstruir la manera de viure de determinada població a partir d'unes restes en aparença fràgils per als profans. Unes restes molars, un fragment de mur, o unes semilles de plantes permeten identificar què menjaven els celtes, els intercanvis comercials fenicis o el tipus de vivenda romana. En el cas de l'arqueologia futbolística, quan no disposem d'imatges en moviment sobre un jugador, sorprén encara més com no som capaços de reconstruir la manera de jugar d'un futbolista. Quan rebem la pregunta de com jugaria Puchades, els qui no l'hem vist jugar ens vegem obligats a inventar-nos un jugador pròxim en el temps. Caldria inventar un programa informàtic que a partir de les cròniques, fóra capaç de reproduir en un simulador, un estil de joc. Un simulador històric des de la literatura esportiva.


BIOGRAFIA:

Què sabem de Puchades? I què sabem de qualsevol biografia? En el cas de Puchades i si acudim a les diferents versions de l'estadística esportiva, podríem saber el número de partits que va jugar, els gols que va marcar, les condicions del seu debut, les anècdotes que millor que ningú ha explicat J.V. Aleixandre. La negativa a l'Ateneu Mercantil al fitxatge pel F.C. Barcelona, la retirada, els seus costums a Sueca o els negocis andalusos amb l'arròs. Però en el seu cas, com en qualsevol biografia, quan desapareix una persona queden en silenci els seus secrets, i els seus silencis. Com en els versos de Paul Auster: “To hear the silence that follow the word of oneself”.

Els grafòmans com Pla, Fuster o Trapiello, i pose alguns exemples de literatura memorialística han omplit milers de pàgines sobre els dies de cada dia. Res no sabem de Puchades, o ho podem intuïr tot, des de la senzillesa. El Salinger del futbol valencià. Eixes persones que amb humilitat de la bona decideixen quedar en el fons de l'escenari. Un paisatge. Una retirada total. Ni entrenador, ni directiu, ni director esportiu.


CONCEJAL [PUCHADES]:

Febrer de 1961. Eleccions municipals a Espanya. Veig la foto en el gravat en relleu de l'ABC:

El que fue famoso jugador del Valencia y de la selección nacional de futbol D. Antonio Puchades Casanova, jurando su cargo de concejal del Ayuntamiento de la ciudad valenciana de Sueca, para el que fue elegido por el tercio de Entidades y Corporaciones”. 

Sueca inicia este mateix any el Primer Concurs Internacional de Paella Valenciana. Segons Burguera en Francesc de P. Burguera: l'obsessió pel país, és en eixe any de 1961 en què Tonico Puchades entra com a regidor, quan Fuster està en ple procés per a escriure Nosaltres els valencians:

En nuestra Sueca natal, Fuster me da a conocer los originales del libro que está elaborando. (…) Unas noches en su casa de la calle de Sant Josep y, otras, en la mía de la calle de la Verge de Sales de la ciudad de Sueca, nos reunimos para perfilar esas páginas que Fuster dedicará a la situación económica del País Valenciano en aquellos momentos”. 

També en 1961 Joan Fuster inicia les col.laboracions a El Correo Catalán. Massa fácil. Tot i que els dos viuran sempre bàsicament a Sueca, un va dir que no al Barça i l'altre va dir que si a Barcelona.

De com una mateixa ciutat i un mateix ambient, i en només tres anys de diferència (1922 Fuster i 1925 Puchades), i a només tres-cents metres, els que separen el carrer Sequial del carrer Sant Josep, és capaç de generar dos figures tan oposades.

CRÒNIQUES:

ABC, El Mundo Deportivo o La Vanguardia, o entre nosaltres Levante-El Mercantil Valenciano disposen d'Hemeroteca Digital o col.leccions digitalitzades. Per quatre duros, el club podria fer un enorme favor a la memòria recopilant les cròniques de tota la seua història. Un conveni amb les Universitats de València i la Politècnica permetria este exercici modest. Quan hom parla de “respect” en anglès, lligat al fair play, caldria tindre en compte abans el “respecte” en valencià, i molt abans de l'expressió anglesa, el souci de soi, que diuen els francesos. M’agradaria pensar que les noves incorporacions al Consell d’Administració i a la Fundació són sensibles a un cert souci de la memòria. Parlem de 55.000 metres quadrats de terciari, però encara mai ningún ha parlat dels centenars de megues de memòria inatentes de la història del club. I això també és, i si voleu a l'anglesa, “respect”:
 24 de febrer de 1952. Sevilla 5-València 2.

Sí hubo un gran jugador en el Valencia. Y fue Puchades, magnífico en el pase, sobrio en el regate, sobrado en el corte de cabeza, dejando el balón a los pies de los suyos. Y con Puchades una labor sorda, constante y eficaz de Pasieguito en el interior, que no tuvo adecuada réplica en sus compañeros. Porque nada hicieron el medio Taltavull y el interior Buqué, y los extremos fueron tozudos de su inútil individualismo. Badenes acusó soltura, pero no profundidad. Este fue el Valencia”.

7 de febrer de 1954. Sevilla 1-Valencia 1. El València de roig a Nervión:

(…) Puchades y Pasieguito tienen fondo físico para eso y para más (…) Porque Loren todavía no se ha recuperado y ese gran jugador que es Arza es propicio a perder sus nervios en cuanto le hacen objeto de un marcaje a ultranza y sin economía de dureza, como el que le hizo Puchades. Puchades cometió “faut” ante Arza. Después, le golpeó. Marrón –iban ocho minutos de juego-, asustado, no lo expulsó. Y a partir de entonces estalló la guerra fría y la otra (…) Los valencianos se defendieron con ese correoso brío, tan suyo”.

IMATGE:

El record dels jugadors en la història del futbol en general i de qualsevol club podria classificar-se en funció del seu vincle amb la imatge. Primera etapa: etapa boirosa i estàtica en blanc-i-negre. Sense moviment, i malhauradament sense les pel.lícules que Joan Andreu en els anys 20 va fer d'algun dels partits del Valencia CF. i projectades després en el teatre Novedades. Segona etapa: etapa també blanc-i-negra, però dinàmica, del futbol en el NODO. Tot plegat, 20, 30 minuts, d'imatges boiroses en què tan a penes podríem vore alguns moviments esparsos de Puchades. I ja després la transició des del blanc-i-negre televisiu de Sarrià, al color de Kempes i la senyera.

A pesar de tot hi ha ja dos imatges que formen part de la iconografia essencial del València CF: l'eixida de Mestalla en el partit d’homenatge, la mirada de Puchades cap a l'herba i el braç alçat, o els xiquets formant amb els cossos el seu nom.

RANQUING: 
No sabria qualificar si Antonio Puchades ha estat o no el millor jugador de la història del València CF. Probablement es tracte d'un de tants excessos que la literatura d'obituari provoca en els columnistes. Si que es cert que Puchades ha passat per mèrits propis al decàleg de les anècdotes que marquen la història del club: la forma i condicions del seu debut a Vigo, amb la maleta plena de menjar és, com l'ús dels estalvis de la boda de Medina en el lloguer i condicionament d'Algirós, o el sorteig de la moneda a l'aire per a la presidència entre Medina i Milego, part de la imatge simbòlica del club de Mestalla.

MUSEU:

La paraula Museu s'inicia, primer, amb la lletra M de memòria. I després, només després, amb la mateixa lletra M de Merchandising. Les iniciatives sòlides de naturalesa museística en el futbol s'han de fer d'eixa manera. A l'inrevés el Museu és una estúpida excusa, una passarel·la sense gràcia de borreguets que acaba en la botiga del club. La passivitat patètica en què el club ha tractat la seua memòria no se soluciona ni té res a vore amb habilitar un espai on situar un rètol de Museu. La despreocupació al respecte ha segut transversal i inveterada. Ningú ha sabut fer res al respecte, i en lloc d'aprofitar el material, el treball i la capacitat dels col·leccionistes privats (Peirats, Rius, etc.), i fer campanyes de memòria de captació de recursos privats, fent un projecte contrastat, ens hem de separar de les iniciatives que conformen un Museu sense ànima. Un Museu amb M de material i M de Merchandising. El València és únic i irrepetible. Singular. I el Museu sinó conta eixa història no serà rés, ni aportarà valor a la nostra marca.

Recorde el lema de la National Baseball Hall of Fame and Museum: “Preserving History-Honoring Excellence-Connecting Generations”.

Com seria la Sala Tonico Puchades del futur Museu?

SUECA:

La consulta del cànon actual del coneixement contemporani, la Wikipedia, i tota la resta de referències del “talla i apega” opten de forma clara per una tetralogia invariable de la fama suecana: Josep Bernat i Baldoví, José Serrano Simeón, Antonio Puchades Casanova i Joan Fuster Ortells.

Amb permís de tots, opte per la pentalogia. Sense dubte. Trobe a faltar la figura, suecana també, de Nicolau Primitiu Gómez Serrano. 

Primera pedra del monument al Mestre Serrano a València 

 Nicolau Primitiu: treballar, persistir, esperar.
EL SUECO:

Que la ignorància és atrevida ja ho sabem. Tot i que el nom de Sueca prové de la paraula àrab "suayqa", mercat xicotet, la confusió entre Sueca i Suècia és llegendària. De fet, una de les anècdotes tradicionals amb Puchades és la confusió entre el topònim de Sueca, la seua imatge nòrdica i la confusió entre Sueca i Suècia. Una modesta incursió en Google és prou exemple de la persistència del conflicte. Però pense en l'il·lustre Bernat i Baldoví, i rememore com amb la seua revista El Sueco (1847), els propis suecans han estimulat la confusió.

Bernat i Baldoví. Encara no entenc com Fuster, tenint a tocar el personatge, no va atendre com toca les possibilitats d'anàlisis de Bernat i Baldoví, que van més enllà de la sàtira i la comicitat. Aporte un fragment de Qui tinga cucs que pele fulla, ú, Obedecer al que manda, quan diu Tomàs:

“Estic cansat de falories,
y vech al, cáp dels meus dies,
que el que sembra safanóries
no pot cullir chirivies.
Fá lo meñs vintiun añs
que pardáls de molts colors
menchen grá del meu parañ
y dels de mil llauradors.
Y obrintlos á tots la pòrta,
que, per sèrt, no es massa estreta,
nos deixen sinse herba en l´'hòrta,
ni en la bolsa una peseta.............
.....................................................

Conque ¿còm vòls tu que yo vacha
en cuernos, ni paperéts,
si, cuant més creix la ferracha,
més pronte aném quedant néts?......
..........................................................

La una vólta un quidam ix,
que ser diputat desicha,
y á tot lo mon li oferix
pernil, llomello ú salchicha.
Seguint-lo com un cordero,
El póble pucha y abaixa
per posár dins de una caixa
el desich de este embustero.
Lògra, al fin, un triunfo complét;
vá á Madrit, fá el seu negosi,...
¡pero lo que es del teu còsi
no et renta mai, ni un drapét!...
Vé otro pacaro, y no floco,
lligant gáts en llonganises,
y nos diu que “de aquí a poco
todos seremos felises...
per supost votantlo á ell,
que sinó, sér-hó no es pòt;
y li vál, meñs del gát véll,
cada llonganisa un vòt...
Es mama també la porga;
prén el vent, sampa la Còrt,
li escrius, li parles...fá el sòrt...
que, al cáp, el que calla, otorga.
Y despues que aquéll y l'atre
claven en lo magre el mòs,
éste, tú, yo y mes de cuatre
pasém..., rascantmos el tòs...
Conque vés, vóta a Don Diego,
si desocupát estás”.


Estic convençut que una lectura atenta de l'obra de Josep Bernat i Baldoví permetria, amb paciència i diversió assegurades, un estudi molt enginyós sobre la visió de la representació política a l'Espanya perifèrica del segle XIX.

Com estes proves:

« No hiá Patria, Rey ni Ròc,
De-nit en l'ivern, cuant plòu,
Com estarse á vòra el fòc,
Arremullant pòc á pòc
Dos chulles y un pá d'á sòu”.


“Du al muscle, si no et fa mella,
    Corbella.

En la má, en llòc de bastó,
    Lligó.

Y en l'atra desocupada,
    Aixada.

Y sapies d'una vegada
Que, en l'Alcòra y tot lo món,
En esta guèrra menguada,
Les armes del pòbre son…
“corbella, lligó y aixada”.
TONICO:

També de la Wikipedia :

« Antonio Puchades Casanova (surnommé Tonico), né le 4 juin 1925 à Sueca en Espagne, et mort le 24 mai 2013, est un footballeur espagnol ».

Hem conegut Ximos i tota classe de malnoms. Però el «surnommé» de Tonico, li assegura una rellevància especial. En una època en què, encara, cap pare era capaç de batejar el seu fill amb un Antonio, i molt menys com a Tonico, ni pensant en la fama de Puchades. Pense ara en el cas d'Oliva. De com l'amo del restaurant Paella, a la carretera, va batejar els seus fills, quan vivien a París, com a Walter (el major) i Waldo (el pilotari). Una nit sopant a la barra li vaig dir a la dona, quan m'ho contava : «Et falta Wilkes». I amb pesar em va confessar que el xiquet Wilkes no va arribar a nàixer. El París de la immigració. L’orgull del València CF. per a aquells valencians de la dècada dels cinquanta...

Memòria. València CF. Puchades i més coses. 

Miquel Nadal Tárrega 
Soci del València CF 
·

diumenge, 23 de juny del 2013

Postales que nunca dijiste

·
·
Putas necrológicas. Uno siempre acaba derrapando en el alambre de la propia emoción suscitada. El muerto ya no. El muerto muere, y lo que queda es un rastro de migas de pan en busca de la elegía perfecta.

Recuerdo muy bien como al poco de morir mi padre sus hermanas me sacaron una caja de zapatos repleta de cartas y fotos de un inocente paracaidista que habían guardado desde 1959. En ese momento, primavera del 90, yo tenía la misma edad que mi padre al escribirlas y más allá del impacto y su onda expansiva, lo que de verdad me atrapó fue una postal de Puchades que había permanecido envuelta en papel de manila durante esas tres décadas. Esa postal ilustra hoy este blog.

A esa postal me he acogido muchas veces para comprender algunas cosas. O al menos, para sentirme menos incómodo en mi disfraz de forofo altisonante.

No nos engañemos. Si el fútbol se ha vuelto trascendente es porque perdió la pureza. Cuando las cosas son verdad no requieren literatura. Aquella gente hablaba con hechos, nosotros formulamos la nostalgia, y la formulamos desde cierta e inevitable impostura de Panenkas y Mafaldas. Tenemos una religión podrida de dinero y vanidades a la que sólo le otorgan vitalidad los testimonios nítidos del pasado. No sé si esa congoja es una buena manera de articular la enfermedad de la militancia. Tengo dudas, dudas razonables. Esas mismas dudas que la sola mención de Puchades ha logrado desactivar siempre. Ahí la gandreza. Ahí el mito. A veces, basta un solo hombre ejemplar para equilibrar el caos y otorgarle sentido. Es la naturaleza del verdadero héroe, casi siempre ajeno, paradógicamente, a lo que su personalidad galvaniza en el imaginario colectivo.

La reafirmación simbólica y sentimental de estos días es el último gran servicio que Puchades le ha rendido al Valencia CF. Lo ha hecho como lo hizo todo, sin reparar en ello. Nosotros, en tiempos de cinismo y mercantilización abusiva, corremos el riesgo de empacharnos de mística hiperbólica para paliar el desconcierto. No sería un homenaje justo. Tonico era terrenal. Un hombre cabal y humilde. Sería bueno aprovechar la sinergia de su sencillez comprometida. Recordar su legado, preservar la emoción. Amar al Valencia CF sin esperar nada a cambio. No desfallecer jamás. Hacernos fuertes para no ser pasto de los buitres y sus miserias morales envueltas en coloridas ilusiones que siempre acaban peor. Como él decía cuando marcaba la raya en el centro de Mestalla, avant, sempre avant. Se lo debemos. A él y a quienes nos contaron quién era él.


Rafa Lahuerta Yúfera
Socio del Valencia CF
·

dimarts, 18 de juny del 2013

De Antonio a Tonico

·
·
Nacido en Sueca, un cuatro de junio de 1925, una localidad cercana a la ciudad de Valencia, y más conocida por sus extensos campos de arroz. Imagino a Antonio de niño, compartiendo con esas plantaciones de césped verde un estratégico juego de pies, logrando que germinara en él la inspiración que le convertiría en el mejor centrocampista del mundo. De este hermoso y sencillo modo, cobijado por las húmedas fértiles explanadas proveedoras de ricos granos harinosos y ovalados, empezó a dar sus primeros pasos Antonio Puchades, hasta llegar a ser el mejor medio de nuestro Valencia C.F. y de la Selección Nacional. 

Yo nunca conocí a Puchades en persona. Sin duda, me hubiera gustado estrecharle la mano a mi ídolo; o darle un fuerte abrazo a “Tonico”, como cariñosamente se le conocía. Lo vi jugar en el Valencia C.F. durante la década de los cincuenta. En concreto, entre los años 1955 y 1959, al inicio de la última fase de su carrera deportiva. Pero… ¡Volvamos al principio!

D. José Maiques Marcos, es el nombre de la persona que le inició por los caminos del balompié, allá en su Sueca natal. La precariedad económica de la época, que afectaba sobremanera a sus ascendentes, indujo a sus padres tomar la difícil decisión de prohibirle jugar a fútbol: era evidente, que desgastar y romper zapatillas conllevaba un gasto muy elevado para el bolsillo. No obstante, los domingos por la mañana, su hermana le sacaba camuflado el equipaje,  con tal de que su “Tonico” siguiera corriendo, campo a través, hacia su sueño. Como precedente al inicio de su inolvidable trayectoria profesional, destaco, con palpable emoción, la ayuda económica que le proporcionó su hermano para que se comprara unas botas de fútbol, préstamo que logró devolverle tiempo después.  

Antonio es fichado por el equipo del Sueca C.F. a la edad de 18 años, donde empieza a destacar, llegando su nombre a oídos de técnicos del Valencia C.F. En concreto, es Carlos Iturraspe quien lo ve jugando y lo recomienda al equipo che. Rápidamente, se inicia la negociación de su traspaso y Puchades cumple su sueño de ser jugador del Valencia C.F.

Nuestro jugador se incorporó a la disciplina del entonces C.D. Mestalla, en la temporada 1946-47. Y en esa misma temporada, durante un entrenamiento, con el campo mojado a causa de la lluvia de la noche anterior, el entonces entrenador del primer equipo, Pasarín, con problemas de juego por las lesiones y sanciones de algunos de sus jugadores, se fija en él, por cómo se desenvuelve en un terreno embarrado, y le cita para el próximo encuentro de su equipo contra el Celta de Vigo. ¡Nos podemos imaginar la alegría que sentiría Puchades dentro de su corazón; la noche tan larga que viviría el rubio y espigado jugador de Sueca…! En su debut contra el  Celta de Vigo, el Valencia C.F. gana 1-2, y Puchades ya no dejaría de jugar con el equipo che, hasta el final de su carrera como futbolista.

Yo escuché por primera vez el nombre de “Puchades” en el año 1950, a la edad de seis años, en mi casa, mientras aguzaba el oído en la radio Grundig de válvulas, seguía con atención, uno de los partidos de los Campeonatos de Fútbol celebrados en Brasil. El que fuera el mejor locutor de fútbol de nuestro país, Matías Prats, retransmitía aquel partido y no dejaba de pronunciar, con indudable y creciente satisfacción, el nombre de nuestro futbolista valenciano. Sin duda, Puchades, fue uno de los triunfadores de aquel encuentro en el que España logró empatar 2-2, con la que al final fue la campeona del Mundo, Uruguay. Después del partido, y de igual modo que los grandes lidiadores, nuestro “Tonico” salió del campo de juego por la puerta grande. Aquel día, el nombre de este fenómeno valenciano se quedó grabado para siempre en mi mente y en mi corazón. 

De niño, los domingos por la tarde eran muy especiales para mí. Ese día de la semana, mis amigos y yo salíamos corriendo detrás del numeroso grupo de vecinos de la Calle de Sagunto, que regresaba a casa andando después de abandonar las gradas de Mestalla, para preguntarles por el resultado de nuestro equipo. Yo, además, preguntaba por el juego de Puchades. Y, con una indescriptible alegría, recibía su respuesta: “¡Ha sido el mejor…!”.

De la mano de Guillermo Eizaguirre, llegó a la Selección Española, siendo su primer partido contra la selección de Portugal. Después de 23 encuentros con nuestra Selección, muchos fueron sus compañeros en el medio centro: Gonzalvo III, Ramoni, Pasiego, etcétera. Pero el número seis siempre fue para Don Antonio Puchades Casanova, una plaza que ocupó hasta su retirada de la Selección Nacional. ¡El gran “Tonico”…!

Volviendo a los Campeonatos del Mundo de Fútbol, nuestro “Tonico” fue elegido por la FIFA en el once ideal, un reconocimiento que a mí me hinchió el corazón de satisfacción. Y deseando no ceñirme en exclusiva a su carrera deportiva -pues reconozcamos que los futbolistas también son profesionales de ese suspense que intriga, que vivifica y suscita nuestro apasionado clamor en las gradas-, no puedo obviar esas entrañables e inmortales anécdotas que parten de su estratégico y excepcional  “cara a cara” con sus contrincantes; esas anécdotas que, sin duda, suscitan a más de un aficionado a recordar días de juego memorables, y a esbozar en sus bocas una emotiva y entrañable sonrisa. Y, dicho esto, con creciente emoción, no puedo sino mencionar al jugador Ben Barek: ese adversario que pertenecía a la plantilla del Atlético de Madrid, y que nos regaló tantas emociones en el terreno de juego, junto a nuestro centrocampista. Pelé, en cierta ocasión, aseguró: “¿Qué si es el mejor jugador del mundo? ¡Ben Barek es un Dios!”. En esta época, escuchar los partidos del Valencia C.F. -retransmitidos por Radio Valencia, de la mano del locutor Don José Manuel Hernández Perpiñán-, era un completo espectáculo. ¡Hernández Perpiñán se volvía loco radiando la lucha que se producía entre el valenciano y el moreno colchonero! ¡Ben Barek buscando el gol, Puchades evitando sus pisadas en el área de su equipo…! Incluso cuentan que “Tonico” aceptaba toda clase de bromas al respecto; que sus propios compañeros del Valencia C.F., antes de saltar al terreno de juego para disputar un partido contra el Atlético, le decían: “¡Que viene el morenito, Tonico!”

En su mejor momento futbolístico, el Barcelona quiso hacerse con los servicios de nuestro gran deportista. No obstante, aun incluso habiendo llegado a reunirse ambas directivas en la capital del Turia, con Puchades presente, la negociación no llegó a buen puerto. Desconociéndose las razones, “Tonico” se levantó en medio de la entrevista, se marchó a su pueblo natal y siguió en el Valencia C.F., hasta el final de su carrera deportiva.

Como ya mencioné varios renglones atrás, yo vi jugar a Puchades en el Club de Mestalla durante la última etapa de su carrera, a partir de la temporada del 1955-56, de la mano de aquella fuerza arrolladora y de aquel coraje que, años atrás, le habían convertido en un ídolo de masas a nivel mundial.  Era sensacional verle en el terreno de juego, cómo se adueñaba de su parcela y, de qué manera, con el balón en sus botas, cubría la zona de medio centro y se la entregaba a Pasieguito. Pasieguito iniciaba el ataque… mientras Puchades levantaba los brazos, insinuándole a su compañero: “¡termina la jugada, Pasieguito, que yo te cubro el centro del campo…!” ¡No sé dónde habrían llegado las hazañas y logros deportivos de Puchades, de haber poseído el olfato y la destreza de introducir goles en las porterías del bando enemigo…! Marcó cuatro goles en Liga y tres en la Copa.

Acompañándole en el terreno de juego durante el final de su trayectoria profesional, viví la intensidad de partidos memorables e inolvidables. Pero también asistí a aquél que nos encogió el corazón a muchos de sus seguidores; ese partido que se disputó entre el Valencia C.F. y el Real Madrid, en la temporada 1956-57. Con un amargo sinsabor, recuerdo aquella tarde gris, cuya débil lluvia,  poco a poco, iba calándose en los agitados  y expectantes cuerpos de los allí presentes. Esa tarde en la que el “Todopoderoso” Real Madrid de Di Stefano, Kopa, Gento y otros genios que cubrían ese once de lujo, venció a nuestro equipo 1-2. Aquella inolvidable tarde en la que nuestro Antonio Puchades Casanova se resintió de su lesión en la espalda y, no pudiendo finalizar el encuentro, hubo de dirigirse a los vestuarios tras ser despedido con ese aplauso fuerte y entusiasta que es capaz de emitir todo el público a un genio. Aquella tarde en la que, al verle entrar con la cabeza gacha por el túnel de esas escaleras que en su día subía para deleitarnos con un juego magistral, para ser una eminencia del fútbol valenciano y nacional, yo supe que había llegado el fin de su carrera deportiva. Y así fue. En la temporada 1959-1960, después de varios encuentros -unas veces como titular, otras observando el terreno de juego desde el banquillo, o animando a su equipo desde la tribuna- llegó el final de su vida deportiva.

En reconocimiento a su labor en el ámbito internacional, la Federación Nacional Española de Fútbol le entregó la medalla al mérito deportivo. Después, Valencia y el resto de España dijo adiós al futbolista con un homenaje hecho a su medida: grande, emotivo e inolvidable. Lamentablemente, el internado en el que yo residía solo disponía de pases para partidos oficiales de liga. Por tanto, solo los mandos del colegio, pudieron disfrutar de aquel último encuentro, de aquel último “cara a cara” con Puchades, en el terreno de juego. Justo un día después del homenaje a “Tonico”, en la hora del recreo, mis compañeros y yo nos sentamos alrededor de uno de aquellos afortunados asistentes.  Con lágrimas en los ojos, rememoro aquel inmortal descanso escolar, y las entrecortadas palabras que, fruto de la emoción, nos regaló nuestro joven amigo Ariño: “¡Antes del partido contra el Olympique de Niza, en el mismo centro del campo de Mestalla, Puchades fue obsequiado por todos los clubs de España con numerosos premios y regalos…!” “¡El campo de Mestalla estaba lleno…, el público aplaudía y coreaba su nombre…, en la grada había mucha emoción…! Además, ¡jugando con sus cuerpos, algunos jóvenes atletas compusieron el nombre de Puchades…! ¡Y,”Tonico,” mantuvo sus brazos alzados al cielo hasta que abandonó el césped…!. Allí en la banda, estaba preparado para sustituirle un imberbe Roberto Gil.

Tras su retirada, hasta donde alcanzaron sus fuerzas físicas, con el escudo del club grabado en su corazón, Puchades asistió como espectador a la tribuna de Mestalla todas las semanas en las que sus compañeros jugaban en “casa”. El 24 de mayo de 2013, y en su tierra natal, Sueca, fallecía, llevándose con él una parte de la leyenda de la institución valencianista.

Antonio Puchades Casanova fue un hombre que se entregó a sus sueños hasta conseguirlos, que se dio en cuerpo y alma a su Valencia C.F. Nuestro “Tonico” fue un excelente profesional, compañero y adversario. ¡Dios tenga en su gloria,  junto con sus compañeros ya fallecidos,  a este hombre de sentimientos nobles e indudable pasión por el balón…!

Con la mirada perdida en el recuerdo de su imagen, dibujo una suave sonrisa e imagino a Puchades junto a Pasieguito, animándole: “¡Sigue, Pasieguito, no te preocupes…! ¡Termina la jugada, que yo te respaldo…!” O… abrazando a su pesadilla, el morenito Ben Barek, o a su otra pesadilla Juan Arza, mientras les muestra un hermoso e insondable terreno, adornado por minúsculos y harinados granos de arroz valencianos.

Amigos y seguidores de nuestro querido Valencia C.F., de corazón espero que todas aquellas personas de mi generación, las actuales y las venideras, nunca olviden y mencionen a otros amantes del fútbol al que, en sus mejores horas como futbolista, fuera el mejor mediocentro del mundo.

A sabiendas de que esta emotiva sucesión de sentencias no posee la misma destreza que la que, en su día, nos regaló nuestro centrocampista en el terreno de juego, afirmo haber impreso todo mi corazón en este homenaje. Y, del mismo modo, con todo mi corazón a disposición de “Tonico” y de toda la afición che, ya sueño despierto con el homenaje más hermoso que se le podría rendir a nuestro jugador;  ese premio inmortal que aparecería ante los ojos de la afición en cada primer encendido, revelando, con enormes y luminosas letras, el nombre del futuro estadio de fútbol del Valencia C.F.: ESTADIO ANTONIO PUCHADES CASANOVA. 


Antonio Aguilar Ferrer
Socio del València CF
·

diumenge, 16 de juny del 2013

Tonico

·
Encetem hui una sèrie d'articles en homenatge a la recentment desapareguda figura d'Antonio Puchades, i ho fem amb un article del nostre col·laborador habitual José Ricardo March publicat al diari Levante-EMV el passat 25 de maig de 2013.
·
·

Desde mediados de los años 40 el valencianismo ha concentrado en apenas tres sílabas la máxima expresión de su universo simbólico: Puchades. Tonico, el pulmón y corazón del Valencia CF, lo sabía, y asentía con modestia cada vez que se aludía a su condición de mito. En realidad a él, alejado de la primera línea, le bastaba con la partida con los amigos en Sueca o El Perelló, la conversación sobre los arrozales y la visita quincenal a Mestalla, donde el “mira, aquell és Puchades” se convirtió en la primera lección, transmitida de padres a hijos, de esa narración ágrafa e imperfecta que es la historia del Valencia.

Puchades fue el titán Atlas del valencianismo en un momento particularmente duro: la transición del equipo millonario y ganador al austero club de los 50, condenado a sacar petróleo del CD Mestalla. Con el peso del equipo sobre sus hombros asumió la ingrata tarea de despedir a la delantera eléctrica y capitanear a la nueva y bisoña generación: Mañó, Sendra, Fuertes, Piquer, Mestre... Saludó a Wilkes y a Walter, la puerta de entrada de la modernidad a este lado del Camí de Trànsits. Y dijo adiós en la frontera con los 60, cuando el empresariado valenciano se preparaba para asaltar el Mercado Común a través de containers de cítricos y goles de Waldo y Guillot.

Durante esos quince años de periplo valencianista, Puchades lo fue todo. Y lo tuvo todo: títulos, aplausos, reconocimientos, algún desencuentro (Mestalla, siempre ansioso, lo llamó coll gelat, reminiscencia de sus inicios en el Sueca) y éxitos internacionales. En el Mundial de Río fue nombrado mejor centrocampista del torneo junto a Obdulio Varela. A su vuelta de Brasil, cuando el Valencia disputaba algún amistoso contra un rival de campanillas, las estrellas foráneas corrían a fotografiarse con el sueco. Él, acabado el partido, montaba en su Topolino y volvía a su descansada vida de la Ribera.

Tonico es nuestro particular Jimmy Braddock, carne de biopic estadounidense: alto, rubio, robusto, fuerte, un coloso (así lo llamó su primera biografía) jamás derribado, de estómago frágil e inmensos pulmones. Formó junto a Pasieguito una sociedad de corte y confección cuyo excelente rendimiento solo se vio nublado por la ausencia de títulos en los 50. Hasta que dijo adiós en el 58. “Ciática”, aseguró, certificando que su retirada era definitiva. O casi definitiva. Porque Mestalla volvería a ovacionarlo una noche de diciembre del 59 mientras los atletas de las secciones deportivas escribían con sus cuerpos un gigante Puchades sobre el césped. Y también diez años después, cuando, ya cuarentón, disputó el encuentro de veteranos de las Bodas de Oro del Valencia.

En vida Tonico mereció aucas, coplillas, crónicas, homenajes íntimos y multitudinarios, exposiciones y hasta biografías. En sus últimos años, quebrada la fuente de los recuerdos, todavía acertaba a narrar con lucidez su debut en Balaidos en septiembre del 46: “Pasarín em va dir que només si plovia a Vigo jugaria de titular”. Llovió a mares. Afortunadamente.


José Ricardo March
Seguidor del Valencia CF, autor de Bronco y liguero 
·